Huzur ve
Güvenle İbadet

UMRE

     Umre, müslümanların Kabe'yi Hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre "ziyaret" demektir. Fıkhi tanımı, Hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kabe'yi tavaf , sa'y etmek, tıraş olmaktır.

     Umre kelimesi Kur'an ve hadiste geçer. Kur'an'da: " Hac ve Umreyi Allah için tam yapın" şeklinde olan ifade, Hadiste: "İki umre arasında günahların keffaretidir" şeklindedir. Umre yapmak Hanefi ve Maliki mezheplerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheperinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve Umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı TURSAB Eskişehir Ticaret Odası YTH IATA THY